Tag Archives: Bonus

  • -

De geplande aanpassing (verduidelijking) van het gebruikelijkheidscriterium heeft vooralsnog geen gevolgen voor de gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling. De belastingdienst zal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen (in de volksmond: de bonus) van maximaal € 2.400,= per werknemer per jaar als ‘gebruikelijk’ blijven beschouwen. Tot dat bedrag zal de fiscus dus geen nadere toetsing uitvoeren. Staatssecretaris Wiebes van