Schuldhulpverlening

Bent u in een situatie terecht gekomen dat er betalingsachterstanden ontstaan zijn en ziet u door de bomen het bos niet meer? Laat ons u helpen!
Wij kunnen u helpen met een breed scala aan diensten:

  • bemiddeling: is er een onhoudbare en weinig productieve relatie ontstaan met (één van uw) schuldeisers, dan springen wij tussenbeiden en voeren voor u het woord. In bijna alle gevallen helpt dat om de situatie te normaliseren en goede afspraken te kunnen maken.
  • betalingsregeling: in veel gevallen is het nodig om betalingsregeling(en) overeen te komen met één of meer schuldeisers. Wij stellen een voorstel voor u op en leggen dit (na uw akkoord) voor aan uw schuldeiser(s). Wij voeren het woord namens u en onderhandelen indien nodig om tot een acceptabel akkoord met uw schuldeiser(s) te komen.
  • budgettering: zijn uw schulden ontstaan door onvoldoende feeling met uw finaiciële administratie? Wij bieden u een budgetcoach die samen met u een financieel overzicht opstelt en uw lasten in een budget giet. De budgetcoach staat u ook maandelijks bij om de uitgaven in de hand te houden en biedt u desgewenst besparingstips.
Prijs

Activiteiten in het kader van schuldhulpverlening zijn normaliter lastig in een fixed-price contract te gieten. Wij voeren dit voor u uit op basis van nacalculatie tegen een uurtarief van € 25,00 per uur, (excl. BTW).

Dat lijkt wellicht veel, maar onze ervaring leert dat u ons, overigens lage, tarief dubbel en dwars terugverdient.
Denk u eens in dat de situatie verslechterd en u bijvoorbeeld door een rechter onder bewind wordt geplaatst. Wat denkt u dat het uurtarief van een bewindvoerder is?

U kunt er van op aan dat wij niet meer doen dan strikt noodzakelijk is. Wij helpen u vooruit, niet achteruit.