Datamatisering

Datamatisering is het verrichten van activiteiten gericht op het systematisch verzamelen en verwerken van datastromen in geautomatiseerde systemen, zoals databases en spreadsheets, gericht op de optimale ondersteuning van uw bedrijfsprocessen.

Onze ruime ervaring op het gebied van database- en spreadsheetoplossingen biedt ons de mogelijkheid om pragmatische maatwerk oplossingen te bieden voor veel problemen die gerelateerd zijn aan dataverwerking. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld:

  • het opzetten van templates (in uw huisstijl) voor bijvoorbeeld offertes, facturen, brieven, enzovoorts, waardoor eenduidigheid naar klanten wordt bevorderd en waarvan de informatie eenvoudig in de eigen datasystemen ‘gepushed’ kan worden,
  • het opzetten van (complexe) datastructuren, databases, invulformulieren en rapportages, gericht op het optimaal functioneren van relationele datastromen en gericht op het efficient verlopen van allerlei processen,
  • het opzetten van (complexe) spreadsheets en calculatiesheets met allerlei typen berekeningen, statistische functies en/of grafische weergaven,
  • het bij alle bovenstaande opties toepassen van automatisering (voornamelijk Visual Basic for Applications; VBA) en onderlinge koppelingen van databronnen.

Heeft u een omschrijfbaar probleem of bent u van mening dat u veel dubbel werk doet of veel tijd kwijt bent met verwerken van data of opstellen van documenten, berekeningen, enzovoorts, laat u dan eens vrijblijvend door ons voorlichten over mogelijke oplossingen.

Onze meerwaarde zit in het feit dat wij geen IT-ers zijn. De meeste IT-ers zijn geen processpecialisten en de meeste processpecialisten zijn geen IT-ers. Wij bieden u een unieke combinatie van beide vakspecialismen waardoor onze klanten de IT oplossingen als zeer gebruiksvriendelijk ervaren.
Wij beschrijven uw proces(sen) gedetaileerd en vertalen dat naar een eisenpakket (en kostenplaatje) voor de te implementeren systematiek en bijbehorende syste(e)m(en).

Prijs

Voor datamatisering werken we op projectbasis en wij stellen graag kosteloos en vrijblijvend een offerte voor u op.

Laten we voorop stellen dat dergelijke projecten niet duur hoeven te zijn. Van belang is dat u als klant goed weet wat u wilt en dat wij u goed voorlichten en adviseren om daarmee meerwerk te voorkomen en de juiste keuzes te kunnen maken. U krijgt dan wat u verwacht tegen de prijs die u vooraf met ons bent overeengekomen. Eerlijk en transparant!

Van belang is ook dat u zich realiseert dat wij altijd zullen streven naar een maatwerkoplossing die zonder franjes optimaal uw bedrijfsproces ondersteunt. Gouden randjes zijn leuk, maar het is voor u belangrijker om uw investering zo snel mogelijk te laten renderen. Gouden randjes komen dan later wel.

Onze tarieven voor dergelijke projecten zijn flexibel in de zin dat we op (sub)projectniveau en zelfs op taakniveau binnen projecten met gedifferentieerde tarieven kunnen werken. Zo betaalt u voor het soort werk dat op enig moment wordt uitgevoerd. U wilt immers geen duur tarief van een programmeur betalen als die programmeur hoofdzakelijk data verwerkt.

Facturering

In beginsel worden alle datamatiseringsprojecten achteraf (na oplevering) in één keer gefactureerd. Van dit uitgangspunt kan in incidentele gevallen worden afgeweken in onderling overleg, bijvoorbeeld bij grote en/of langlopende opdrachten.