Over ons

Wat betekent BPCS?

BPCS is een afkorting die staat voor: Business Process Consultancy and Solutions.
Vrij vertaald: Advisering en oplossingen voor bedrijfsprocessen.

Onze ambitie

BPCS richt zich op de ondersteuning van kleine tot middelgrote zelfstandigen (ZZP-ers en MKB-ers) bij de uitvoering van hun administratieve bedrijfsprocessen.

Bedrijven krijgen meer en meer te maken met regelgeving. Vooral ZZP-ers en MKB-ers ondervinden daar de negatieve effecten van omdat ze veelal niet de beschikking hebben over de middelen die grote bedrijven wel hebben. Denk hierbij aan een gespecialiseerde financiële afdeling, personeelszaken, etc. Daar komt nog bij dat ze vaak een bedrijf starten vanuit hun eigen passie; het uitvoeren van een bepaalde activiteit of het maken van een bepaald produkt. De administratieve kant is dan een noodzakelijk kwaad.

Onze passie

Het is onze passie om die administratieve zijde van de bedrijfsvoering in de meest ruime zin van het woord uit te voeren. Denk dan aan boekhouding, facturering, offrering, belastingaangiftes, debiteurenbeheer, het stroomlijnen en optimaliseren van bedrijfsprocessen, schrijven en (doen) vertalen van teksten, etc. Kortom, wilt u zich kunnen richten op uw passie, laat BPCS u dan ondersteunen bij de administratieve kant van het bedrijf.

Ons motto

Het motto van BPCS is: “Uw bedrijfsprocessen; onze zorg!”

Wij kunnen u veel administratieve zorgen uit handen nemen:

 • Betalen uw debiteuren wel op tijd?
 • Zijn de facturen wel allemaal tijdig de deur uit gegaan?
 • Hebben we de offertes opgesteld en stralen die de kwaliteit uit die ons klanten oplevert?
 • Zijn de uitgegeven offerte’s wel opgevolgd?
 • Is de BTW aangifte op tijd ingediend?

Zomaar wat (kop)zorgen waar de gemiddelde ZZP-er en MKB-er dagelijks mee geconfronteerd wordt.
Het uit handen geven van dergelijke zorgen kost uiteraard geld, maar het levert u ook wat op: Rust!
Het bezorgt u meer tijd om aan uw eigen passie te werken én u heeft wat meer tijd om echt tot rust te komen; de rust die u zo hard nodig heeft om allerlei andere zorgen het hoofd te kunnen bieden.

Onze strategie

BPCS is een kleinschalig administratiekantoor, die een breed scala aan administratieve processen uit kan voeren. Onze strategie richt zich op kleinschaligheid en korte lijnen met onze klanten, leidend tot een partnerschap met die klanten op de lange termijn. Wij hebben niet de ambitie om een groot administratiekantoor te worden. Onze tariefstructuur is daardoor blijvend zeer concurerend en wordt zorgvuldig opgebouwd vanuit twee uitgangspunten:

 • een blijvend lage kostenstructuur die naar onze klanten te rechtvaardigen is maar wel de vereiste kwaliteit van dienstverlening ondersteunt,
 • Een heldere en stabiele tariefstructuur op lange termijn die een grote mate van zekerheid biedt voor onze klanten.
Onze waarden

Onze dienstverlening staat in het teken van kwaliteit:
Kwaliteit leveren is voor ons geen doel, maar een uitgangspunt

Wij karakteriseren onszelf als betrokken, nauwgezet, pro-actief, plichtsgetrouw en klant- en resultaatgericht en we verwachten deze waarden ook van een ieder die voor of namens ons diensten levert aan onze klanten.

Tot slot hechten wij enorm aan de volgende waarden:

 • Integriteit
  De medewerkers van BPCS zijn zich bewust van het feit dat zij omgaan met bedrijfsgegevens die u veelal liever niet openbaar maakt. Onze medewerkers hanteren dan ook een hoge mate van integriteit in de omgang met die gegevens. Onze elektronische systemen zijn voorzien van de benodigde beveiligingen om te voorkomen dat derden zich ongewenst toegang kunnen verschaffen tot uw gegevens. Alle gegevens worden met grote regelmaat buiten ons computernetwerk (maar wel intern) opgeslagen en veilig opgeborgen zodat de continuïteit gewaarborgd is. Wij slaan GEEN data op in de ‘CLOUD’.
   
 • Geheimhouding
  Desgewenst maken wij een geheimhoudingsverklaring op die onderdeel uitmaakt van een samenwerkingscontract of specifieke opdrachtverstrekking. Op zich is dat niet nodig omdat wij dit zien als vereiste in onze kwalitatieve dienstverlening, maar wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u een belangrijke voorwaarde is. Schroom daarom niet om naar deze verklaring te vragen.
   
 • Ontwikkeling
  De produkten van BPCS vormen een totaalpakket aan diensten die uw bedrijfsprocessen kunnen ondersteunen. BPCS is zich er echter van bewust dat een bedrijf geen statisch geheel is. Uw bedrijfsvoering zal er vier jaar geleden anders hebben uitgezien dan dat nu het geval is. Vanuit dat principe ontwikkelen onze medewerkers zich continu en zullen wij er als bedrijf voor zorgen dat wij dezelfde kwaliteit van dienstverlening kunnen blijven bieden op de lange termijn. Dit alles vanuit de strategie om een langdurige partnerschap met onze klanten aan te gaan.
   
 • Opleiding en training
  BPCS zal zich als bedrijf continu inzetten om de diensten die u morgen wenst aan u te kunnen leveren. Op basis van markt- en/of klantensignalen zullen wij ons opleidings- en trainingsplan waar nodig bijstellen zodat we altijd tijdig in staat zijn om aan uw wensen te voldoen.
   
 • Nieuwsgierigheid
  Een term die wellicht een negatieve weerklank heeft in bedrijfsperspectief, maar voor BPCS van levensbelang is. Wij beogen uw administratieve partner te zijn op de lange termijn en zien in dat dit alleen mogelijk is als we de moed hebben om nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierig naar wat u bezig houdt en welke problemen u daarbij tegenkomt. Nieuwsgierig naar uw bedrijfsomgeving en de invloeden die u daaruit ondervindt. Nieuwsgierig naar uw bedrijfsprocessen en ook naar eventueel aanwezig verbeterpotentieel, maar ook nieuwsgierig naar de mens achter de onderneming. Kortom, onze interesse in u en uw bedrijf moet ons in staat stellen om ons werk te doen naar uw tevredenheid.