Category Archives: Belastingdienst

  • -

Heeft u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 of 2015? In de loop van 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. U ontvangt hierover van de belastingdienst een brief. Een VAR, in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, is nodig om aan te tonen dat ZZP-ers geen arbeidsrelatie hebben met


  • -

De geplande aanpassing (verduidelijking) van het gebruikelijkheidscriterium heeft vooralsnog geen gevolgen voor de gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling. De belastingdienst zal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen (in de volksmond: de bonus) van maximaal € 2.400,= per werknemer per jaar als ‘gebruikelijk’ blijven beschouwen. Tot dat bedrag zal de fiscus dus geen nadere toetsing uitvoeren. Staatssecretaris Wiebes van


  • -

De jaarlijkse berekening van toeslagen (de zogenaamde ‘voorschotbeschikking’), die gewoontegetrouw tussen 1 en 15 december in uw brievenbus valt, zal vanaf dit jaar alleen nog digitaal worden verzonden. Dat heeft de belastingdienst op 14 oktober gemeld. Belastingplichtigen kunnen deze informatie raadplegen in hun persoonlijke omgeving ‘mijn toeslagen’ in de berichtenbox van de overheid ‘MijnOverheid’. Andere